Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svoboda médií

12. 6. 2013

Svoboda médií: Evropský parlament vyzývá
k výročnímu monitorování národních mediálních zákonů


Změny mediálních zákonů členských států, které usnadňují vládní zásahy do práce médií, by měly být předmětem výročního monitorování ze strany Evropské unie, uvádí se ve schváleném usnesení Evropského parlamentu. Poslanci za účelem zajištění svobody a plurality médií rovněž navrhují, aby byla novelizována směrnice o audiovizuálních mediálních službách a aby byly zlepšeny pracovní podmínky novinářů.


Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků by měly být ve všech členských státech monitorovány, a výsledky monitorování by měly být spolu s návrhy na případná opatření každoročně publikovány, uvádí se v usnesení, jehož zpravodajkou byla Renate Weber.


Monitorování by měly provádět Evropská komise, Agentura pro základní práva a Středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského univerzitního institutu.
Ochrana novinářů před hrozbami


Parlament také zdůrazňuje, že nezávislost novinářů je třeba chránit před vnitřními tlaky ze strany vydavatelů či majitelů a vnějšími tlaky ze strany politických či ekonomických lobby. Redakční charty či kodexy chování jsou pro nezávislost novinářů klíčové, neboť brání majitelům, vládám a dalším stranám v zasahování do obsahu zpráv, zdůrazňuje se v textu.

Poslanci vyzývají EU a její členské státy, aby podporovaly investigativní žurnalistiku, která pomáhá monitorovat demokracii a odhalovat trestné činy. V EU by také dle poslanců měla být prosazována etická žurnalistika. Regulační orgány pro odvětví sdělovacích prostředků by však měly být vždy nezávislé a profesní standardy a kódy by měly být vytvářeny odvětvím samotným.

Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách


Oblast působnosti směrnice o audiovizuálních mediálních službách by měla být rozšířena o minimální standardy ochrany základních práv na svobodu projevu a na informace, svobody médií a jejich plurality, uvádí se v textu.

Revidovaná směrnice by měla obsahovat ustanovení o transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků, jeho koncentraci a o konfliktech zájmů. Dle poslanců jsou také v celém odvětví audiovizuálních médií potřeba pravidla týkající se politického zpravodajství, s cílem zajistit spravedlivý přístup k odlišným politickým názorům, "zejména pokud jde o volby a referenda."

Nezávislost vedení veřejnoprávních sdělovacích prostředků

Ředitelé veřejnoprávních sdělovacích prostředků, správních rad, rad pro sdělovací prostředky a regulačních orgánů by měli být vybíráni na základě zásluh a zkušeností, nikoli politických a stranických kritérií, zdůrazňuje Parlament. Poslanci vyzývají členské státy, aby zajistily nezávislost těchto orgánů na politických vlivech.

Nejisté pracovní podmínky

Parlament vyzývá Evropskou komisi, aby prostudovala, jak krize a pracovní nejistota ovlivňuje novinářskou obec, s cílem napravit jejich škodlivý vliv na svobodu sdělovacích prostředků.