Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodní slovo

12. 6. 2013

Český novinářský klub (ČNK) je občanské sdružení, v němž se sdružují aktivní novináři, televizní a rozhlasoví reportéři, fotoreportéři, bývalí novináři – senioři a studenti žurnalistiky. Do sdružení mohou vstoupit také bývalí novináři, kteří přešli na zcela jinou profesi, ale o žurnalistiku se stále zajímají a mají k ní co říci.

Posláním naší organizace je vytváření soudržnosti, sdružování občanů stejného profesního zaměření a stejných zájmů. ČNK tedy hlavně vznikl, aby stmelil novináře a vytvořil platformu pro jejich další profesní rozvoj. Klub totiž dává příležitost k tvůrčímu psaní, ke vzdělávání a realizaci konkrétních záměrů, které by pro samotného žurnalistu byly příliš náročné, avšak s pomocí sdružení a pod jeho záštitou mají šanci vykrystalizovat v projekt s neregionálním významem.

Snahou ČNK je také dávat pomyslná křídla mladým novinářům a podporovat jejich zájem o inovativní postupy a využívání nových médií. Současně klademe velký důraz na výměnu profesních zkušeností, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Tím hodláme upevnit generační pospolitost mezi začínajícími novináři a jejich staršími kolegy.

„Všímáme si zbytečné roztříštěnosti novinářů. Jsou jako šachové figurky rozestavěné po mediálním plátně a bedlivě sledují dění ve svém zorném poli. Někteří mohou táhnout vodorovně a svisle, jiní kopírují diagonálu a kdosi přeskakuje všechny ostatní hlava nehlava. Co tím chceme říci? Že je škoda, se takto míjet bez toho, abychom se čas od času potkali a zjistili, jak se nám černobílá šachovnice mění pod nohama,“ zamýšlí se předseda ČNK Milan Hloušek.

Je také důležité podtrhnout, že ČNK je občanské sdružení, žádná profesní komora nebo odbory. „Nepěstujeme elitářství, nejsme marketingový produkt a zásadně stojíme mimo politické vlivy. Přesvědčit se o tom může každý, kdo mezi nás přijde,“ zdůrazňuje Hloušek.

Sdružení má silný vztah k regionu a snaží se o vylepšování jeho obrazu. Nikdy však nepřistoupí k tomu, aby jeho skutečnou tvář nějak zkresloval nebo retušoval. ČNK navazuje partnerství a spolupráci s ostatními novinářskými organizacemi, a to nejen v České republice, ale i zahraničí.

„Myšlenka na založení novinářského spolku se mi zrodila v hlavě při návštěvě polského press clubu ve Varšavě. Cestou domů vlakem jsem pak přemýšlel, jak by mohla vypadat struktura našeho budoucího sdružení a čím bychom se zabývali. No a za pár měsíců jsme klub oficiálně založili. Teď je na nás, abychom dokázali, že to mělo smysl,“ říká Hloušek.

uv-slovo.jpg