Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český novinářský klub, z. s.

Český novinářský klub původně vzniknul jako občanské sdružení. Jeho zakládajícími členy byli Milan Hloušek, Vladimír Kučera a Ivana Kalinová. Oficiální registraci občanského sdružení provedlo Ministerstvo vnitra dne 22. dubna 2013. Ustavující členská schůze se konala 29. dubna 2013 v prostorech Archa Loket.

Na své členské schůzi dne 20. listopadu 2016 bylo členskou schůzí rozhodnuto o změně názvu a stanov. O změně zápisu ve spolkovém rejstříku následně 4. prosince 2015 rozhodl Krajský soud v Plzni.

Nově se tedy naše organizace jmenuje Český novinářský klub, z. s. Zkratka za názvem znamená ´zapsaný spolek´.

Charakter spolku

Charakter spolku – spolek je založený ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ve spolku se sdružují aktivní novináři, televizní a rozhlasoví reportéři, fotoreportéři, bývalí novináři – senioři a studenti žurnalistiky. Do spolku mohou vstoupit také bývalí novináři, kteří přešli na zcela jinou profesi, ale o žurnalistiku se stále zajímají a mají k ní co říci. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.


Základní cíle spolku

1. Posláním tohoto spolku je vytváření pospolitosti, sdružování občanů stejného profesního zaměření a stejných zájmů, bývalých žurnalistů a těch občanů, kteří se chtějí žurnalistice věnovat.

2. Spolek má za cíl chránit svobodu projevu a práva na informace a nezávislost novinářů.

3. Udržuje profesionální standardy novinářské činnosti.

4. Napomáhá profesionální přípravě aktivních novinářů a budoucích žurnalistů.

5. Klade důraz na dodržování novinářské etiky.

6. Spolek podporuje výměnu profesních zkušeností, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Tím hodlá upevnit generační pospolitost mezi mladými novináři a jejich staršími kolegy.

7. Spolek popularizuje novinářskou profesi se zaměřením na děti a mládež.

8. Navazuje partnerství a spolupráci s ostatními novinářskými organizacemi, a to nejen v České republice, ale i zahraničí.

o-nas.jpg